Brann på Judaberg

En lekter på Judaberg står i brann. Brannvesenet er på stedet.