• Cornelius Munkvik

Bor 100 meter for nær skolen

Beboere i Øksnevadvegen har fått nok av skoleskyssreglene i Klepp kommune. – Politikken er trafikkfarlig, mener Reidun Sele og Anette Anda.