Drapsdom ankes til Høyesterett

På vegne av den drapsdømte anker advokat Odd Rune Torstrup både på saksbehandling og straffutmåling i lagmannsretten.