- Slå Ålsheia konkurs

Formannskapet i Sirdal drøfter akkurat nå Ålsheias skjebne bak lukkede dører. Jarleiv Sinnes, den største grunneieren som skisenteret leier av, håper på konkurs.