• Johanne Margrethe Skordal er stolt eier av Åve-huset. Hans E. H. Jacobsen

Sjelden vernepris for Åve-huset

Johanne Margrethe Skordal har tatt usedvanlig godt vare på sommerhuset fra 1835 i Rekefjord. Det har hun fått Rogaland Fortidsminneforeningens vernepris for.