Fra kyr til pengesedler

Før penger hadde folk kyr. Det norske ordet kugilde betyr verdien av en ku. En ku kunne være verd ti får, som igjen var verd et visst antall skinn.