Forberedte søk etter savnet russer i Kjerag

Hovedredningssentralen varslet og søk forberedt.