Radarpar fra Hå vant «Kunnskapstreet»

Voksenopplæringsforbundet i Rogaland har besluttet å gi VO-prisen «Kunnskapstreet» 2011 til Sigrun og Magne Kleven.