• Økonomisjef Bjarte Madland og rådmann Bodil Sivertsen i Gjesdal kommune Knut S. Vindfallet

Flere boligtomter, nei til hall i Dirdal

Kommunale tomter, nytt torg på Ålgård og gravplass er noe av det rådmannen vil bruke mer penger på de neste årene. Idrettshall i Dirdal ligger ikke inne i rådmannens forslag til økonomiplan.