• Analyser viste at funn fra en vask på den nye nyfødtintensiv-posten, var resistente Klebsiella-bakterier. Jarle Aasland

Nye funn av Klebsiella-bakterie på SUS

I helgen ble det funnet resistente Klebsiella-bakterier i en vask på den nye intensivposten ved SUS som ble opprettet for tidligfødte.