• Rundt ti elever på hvert trinn ved Tastarustå skole har valgt leksehjelp. Her er fjerdeklassingene Sjur Amundrud (t.v.) og Ole Garvik i gang med matematikken. I går fikk de hjelp av avdelingsleder Terje Angelskår (t.h.), SV-politikerne Eirik Faret Zakariassen og Marcela Molina var på besøk. Jon Ingemundsen

SV-ere på leksehjelp-ekspedisjon

Miljøarbeidere med fagutdanning, passe lange økter og gode pauser. Ved Tastarustå skole fikk SV-politikerne klare svar på hva som gir god leksehjelp.