Vegvesenet vil sjå på farleg vegparti

Vegvesenet vil prøva å få til førebyggande strøying av vegpartiet på riksveg 13 ved Vela i Suldal for å unngå fleire ulukker.