• Lars Idar Waage

Etterlyser mer bakgrunnsinformasjon om konflikten

– Gi oss mer balanse, var gjennomgangstonen da medienes dekning av krigen i Gaza ble debattert tirsdag. Synet på hva som er en balansert dekning, varierte imidlertid etter debattantenes eget ståsted.