• Knut S. Vindfallet

Lekeplassen som forsvant

Kommunen rev ulovlige lekeapparater som den selv hadde montert. Så langt er de ikke blitt erstattet.