Papirløse gravide får ikke medisinsk hjelp

Gravide kvinner som lever illegalt i Norge har verken rett til svangerskapskontroll eller medisinsk hjelp. Ingen vet hvor mange det kan dreier seg om.