Bot for ulovlig kniv

En stavangermann (39) er dømt til å betale 9000 kroner i bot for å ha båret en foldekniv uten aktverdig formål.