• 2031 rogalendinger søkte om dispensasjon fra helsekravene for å beholde førerkortet i fjor. I år søker enda flere. Scanpix

200 flere førerkortsaker i Rogaland

Fylkesmannen innfører begrenset telefontid grunnet stort press fra folk som vil ha førerkortene sine tilbake. De fleste som klager er menn.