• Politiet i Stavanger synes foreløpig ikke det er nødvendig med noen registrering av tiggere i Stavanger. Her fra Søregata i 2006.

Politiet kan registrere tiggere

I Bergen melder politiet om en sterk reduksjon i antall tiggere etter at disse måtte registrere seg. I Stavanger er en registreringsordning bare til vurdering.