• Kolonist Arvid Egeland, til venstre, ser på mens Kåre Olsen, nederst og Henning Carlsen jobber med vannlekkasjen. Det dreier seg om store mengder vann, men de befinner seg under snøen. Tommy Ellingsen

Stor vannlekkasje på Storhaug

Et vannrør har sprunget lekk i Ramsvig og Rosenli kolonihage på Storhaug.