Kampen-siktede blir holdt i fengsel

Retten har forlenget varetektsfengslingen med to uker for de fire eldste i Kampen-saken.