• Pål Christensen

Mobilsendere mot menighetens vilje i tårnet på Gand kirke

Menighetsrådet i Gand sa klart nei, folket på Sandved sa klart nei, men Kirkelig fellesråd i Sandnes valgte likevel å la et mobilselskap sette opp sine sendere på kirketårnet. Frykten for stråling ble ikke tatt til følge.