Rogaland fekk småpengar

Rogaland får 1,7 millionar kollektiv-kroner, mens Sør-Trøndelag til dømes, får 6,3 millionar kroner.