Jærske småbedrifter ruster seg for bedre tider

De lar seg ikke skremme av krisen. Jærske småbedrifter kjøper nå tomter for å stå klar til markedet snur.