• Mandarinanda kommer opprinnelig fra Øst-Asia. Denne er mest sannsynlig en rømt parkfugl. Einar Vaaga

Sjelden fugl sett ved Mosvannet

En mandarinand ble sett ved Mosvannet tirsdag. Det er ikke første gangen en slik fugl har blitt sett i Stavanger