• Heidi Hjorteland Wigestrand

Laura Seltveit takkar for seg

Den populære Sauda-ordføraren Laura Seltveit (Ap) tek ikkje attval.