Ohm innstilt som Finnøy-rådmann

Helene M. Ohm (40) frå Stavanger er innstilt som ny rådmann i Finnøy av eit samrøystes formannskap.