Lite steinras på Oltedalsveien

Stein og grus fra et ras dekker lørdag formiddag deler av Oltedalsveien, men veien er ikke stengt.