Trolig sykdom før fallulykke

Flere vitneforklaringer kan tyde på at skadet sjømann fikk et illebefinnende før han mandag ettermiddag falt ned og skadet seg om bord på en lastebåt i Dirdal.