• Knut Vindfallet

Kultursjefen stopper tilskuddene

Kultursjef Erland Bræin i Sandnes stanser utbetaling av tilskudd til kulturarrangement.