75 underskrifter mot utbygging av Nærbø

Bønder aust på Nærbø meiner utbygging i Hå kommune bør skje lenger sør, der det ikkje er produktiv jord.