Anket og fikk forlenget straff

En 51 år gammel mann fra Stavanger fikk forlenget fengselsstraffen sin med et halvt år etter å ha anket dommen fra tingretten inn for Gulating lagmannsrett.