• Seks av byens rusmisbrukere er smittet av HIV det siste halve året. Anders Minge

Frykter HIV-epidemi i rusmiljøet

I løpet av det siste halvåret har seks av byens rusmisbrukere blitt HIV-smittet.