• Ola Fintland

Klepp best i energi-klassen

— Det er ikke uventet at vi gjør det godt, men selvfølgelig veldig gledelig, sier Klepp-ordfører Elfin Lea.