• Sorenskriver Helge Bjørnestad er helt uenig med advokaten. Pål Christensen

- Straffet strengere fordi de er østeuropeere

Stavanger tingrett klages inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter en dom mot to litauere. Forsvareren mener de fikk strengere straff fordi de er østeuropeere.