Røde Kors trenger flere folk

Alle de lokale Røde Kors-lagene på Jæren har de siste årene hatt stor nedgang i antall frivillige. Mangelen går likevel ikke ut over beredskapen i påskefjellet.