120 forslag til ny biskop

Bjørn Eidsvåg, Kjell Magne Bondevik og Eyvind Skeie står på listen over innkomne forslag til ny biskop i Stavanger bispedømme etter Ernst O. Baasland som går av 15. juni.