• Tor Inge Jøssang

To skoler er i faresonen

Strand sliter med en underbalanse på 25 millioner kroner i 2009-budsjettet. To skoler kan bli nedlagt.