• Ola Fintland

Ny barnehage kan stå fem år

Fylkesmannen mener Sandnes kommune kan få sette opp en modulbarnehage ved Varatun Gård midlertidig i fem år. Samtidig må kommunen jobbe for å skaffe ny alternativ tomt.