- Ordførere må ut av styrerommene

Kommunaldepartementet vil ha strengere habilitetsregler, innsyn i honorarer og ordførerne ut av de offentlige selskapsstyrene.