• Finn M. Fuglestad

Blåturer for Madlebuer

De friske og rørlige i Madla som ikke greier å komme seg opp av sofaen og TV-stolen ved egen hjelp, har nå alle muligheter til å bli guidet på «Blåturer» rundt om i distriktet. Det er Skipper Worse på Madla som står bak tiltaket. I høst gjenstår det tre turer: 8. oktober, 8. november og 13. desember. To at turene blir guidet av Egil Dahl og Kjell Asgautsen, mens turen 8. oktober er i Njål Vadla sine hender.