SUS best i landet på «Raskere tilbake»

De som er i jobb, blir raskere operert. Hittil i år har 1030 pasienter blitt prioritert ved SUS.