• Fredrik Refvem

Tårnet blir fakkel, og skogen blir park

Se for deg Vålandstårnet som en glassfakkel. Tårntaket erstattes med en høy, spisset glasskuppel som lyset kan strømme ut fra i mørke kvelder og netter. Vålandsskogen har fått lekeløype med utfordringer for barn og voksne.