Hjelpar på hjul

Sandnes har satsa sterkt på heimebasert omsorg. 41 prosent av dei over 80 år får heimesjukepleie og hjelp i heimen. Nelly Håland (83) er ei av dei.