Har ikkje tomter nok til nye barnehagar

— Det er bekymringsfullt at kommunen ikkje har klart å klargjera barnehagetomter i takt med utbygginga i Sandnes, meiner Hilde Gunn Bjelde (Ap).