• HEKTISK: Ny riksvei 44 utenom Klepp. Til høyre brakkeleiren til Skanska Norge. Den huser 55 mann. Midt på bildet lages det ny bru over Orrevegen før veien stikker inn i den 515 meter lange tunnelen under Kleppevarden. Midt på bildet ses vindmølla ved Jæren folkehøgskole og Klepp kyrkje. Roy Mangersnes

Ny riksvei holder ruta

Det jobbes nå samtidig på hele strekningen for den etterlengtede omkjøringsveien rundt Kleppe.