• Kart: Statens Kartverk/Kystatlas

To dødsulykker samme sted