• Vi står foran et vanskelig oppgjør, sier leder i Politiets fellesfobund Arilld Sandstøl. Knut S. Vindfallet

Slik rammes Rogaland