• Ottesen&Dreyer

Rekord- dyre Fister-tomter

Denne utsikten i fra— flyttingskommunen Hjelmeland koster 2,1 millioner kroner.