Lovens lange arm priser regnet

Hva skjer når ølkranene i byen stenger? Når det striregner er i alle fall politiet fornøyd.