Farlig gangfelt over Løkkeveien

En fotgjengerovergang på Løkkeveien er livsfarlig, mener en beboer i området. Fredag oppsto en svært farlig situasjon med tre småjenter i den trafikkerte gaten.